קווים מנחים בכתיבת תוצרי למידה לקורס

קווים מנחים בכתיבת תוצרי למידה לקורס

 • יש להתמקד במצופה מהסטודנטים לעשות או להדגים בסיום הקורס. כל הצהרה ברשימת תוצרי למידה תהווה המשך למשפט הפתיחה: " בסיומו של קורס זה, הסטודנט ידע/יהיה מסוגל:
 • חשוב לבטא את תוצרי הלמידה במונחים פשוטים וברורים. רצוי לא יותר ממשפט אחד לכל תוצר למידה.
 • מספר מועט של תוצרי למידה מרכזיים בכל קורס (4-8), בכדי שיהיו משמעותיים ויהיה קל לזכור אותם.
 • לא "רשימת משאלות", אלא הצהרות הניתנות להערכה.
 • יש לוודא שתוצרי הלמידה של הקורס קשורים לתוצרי הלמידה של התוכנית.
 • יש לזכור את פרק הזמן בו תוצרי הלמידה אמורים להיות מושגים.
 • יש להימנע מהעמסת הרשימה בתוצרי הלמידה הלקוחים מתחתית הטקסונומיה של בלום (לא רק זיכרון והבנה, יותר יכולת ניתוח, סינתזה, הערכה ) – תלוי גם בסוג וברמת הקורס. עדיפות לשימוש בשם פועל אחד בכל תוצר למידה
 • כל תוצר למידה יתחיל בשם פועל אקטיבי (ניתן להיעזר בטקסונומיה של בלום).
 • רצוי להימנע משמות פועל כגון "להבין", "להיות מודע", להיחשף וכו', שעשויים להיות:
 • מעורפלים
 • אינם קלים להערכה ומדידה
 • הסטודנטים יכולים לפרש את המושגים לא נכון
 • עלולים להתמקד בתהליך שעברו הסטודנטים, במקום בתוצאה הסופית.
 • נתונים לפרשנויות שונות במונחים של איזו פעולה הם מציינים
 • מציינים התנהגות נסתרת שלא ניתן לראות ולמדוד אותה
 • 5-10 תוצרי למידה לתוכנית משני סוגים :
 • תוצרי למידה שניתן להעריכם במהלך תכנית לימודים.
 • לצורך אינדיקציה למעסיקים עתידיים, באמצעותם יוכלו להעריך את היכולות של בוגרי התוכנית
 • תוצרי למידה לתכנית לימודים עשויים להעיד על תחומי למידה רבים ועל ניסיון שהסטודנט צבר בתוכנית.
 • בחלקם, יכולים להילקח מרשימת תוצרי למידה של הקורסים השונים.
   
 • הערכה

קווים מנחים בכתיבת תוצרי למידה לקורס