הצהרת שליחות Mission Statement

לוגו

היחידה להוראה ולמידה (יה"ל) של האוניברסיטה העברית הוקמה בשנת 2012 כדי לשפר ולקדם את שיטות ההוראה והלמידה באוניברסיטה ולסייע למרצים להתמודד עם אתגרי ההוראה האקדמית במאה העשרים ואחת. ביחידה אנו מפתחים ומבצעים התערבויות מבוססות ידע לקידום ההוראה באוניברסיטה, מפתחים ומטמיעים טכנולוגיות לשירות ההוראה ואחראים על סקרי שביעות הרצון מההוראה באוניברסיטה.

פעילות היחידה כוללת: