תוצרי למידה Learning Outcomes


הצהרות לגבי מה שמצופה מהסטודנט/ית לדעת, להבין ו/או להיות מסוגל/ת להדגים בתום תהליך הלמידה.
תוצרי למידה מהווים בסיס לתיאור קורסים ותכניות לימודים באוניברסיטאות מובילות בעולם.
תוצרי למידה הוא מושג יסוד חשוב כחלק מתוכנית בולוניה שהאוניברסיטה מאמצת את עיקריה.

קווים מנחים בכתיבת תוצרי למידה לקורס

עוד בנושא תוצרי למידה

כתיבת תוצרי למידה מתבססת על פירמידת החשיבה שהציג איש חינוך בשם בנג'מין בלום. הוא קבע טקסונומיה לשלבי הלמידה או החשיבה השונים, המתבססים זה על זה.

ע"פ בלום החשיבה מתחלקת לשש רמות מורכבות : ידע, הבנה, יישום, אנליזה, סינתזה והערכה. תהליכי חשיבה אלה מאורגנים בסדר היררכי, ז"א כל רמה תלויה ביכולת לפעול ברמות שתחתיה  לדוגמה:  כדי ליישם למידה (רמה 3), הסטודנט/ות י/תצטרך לשלוט בשתי הרמות הנמוכות יותר: לדעת את האינפורמציה ההכרחית (רמה 1)
ולהבין אותה (רמה 2).

ע"פ התיאוריה של בלום, ההוראה והלמידה הם תהליכים מתמשכים, והמורה צריך לגרות את התלמידים/ות להניע את תהליכי החשיבה שלהם כלפי מעלה עד לשלבים הגבוהים ביותר

לאתר עם מונחים באנגלית>

הטקסונומיה של בלום בתחום הרגשי

הטקסונומיה של דייב בתחום הפסיכומוטורי

כתיבת תוצרי למידה ע"פ הטקסונומיה של בלום"

ידע – יכולת לזכור עובדות, מבלי להבינן בהכרח. 

שמות פועל המתאימים לתיאור היכולות ברמה זאת. ניתן ורצוי להיעזר ברשימות אלה בכתיבת תוצרי למידה לקורס/תכנית:

לארגן, לאסוף, להגדיר, לתאר, להעתיק, לחקות, למנות, לבחון, לזהות, לסווג, לרשום, לשנן, לכנות, לסדר, לערוך, להציג, לצטט, להיזכר, להכיר, לזכור, לתעד, לספור, לקשר, לחזור, להפיק מחדש, להראות, לציין, לספר.

דוגמאות:

 • לזכור מונחים ב...
 • לציין את הקריטריונים שיש לשקול בעת הטיפול בחולה שחפת.
 • לתאר את התהליכים ההנדסיים המשמשים ל...

 

הבנה – יכולת להבין ולפרש מידע

שמות פועל המתאימים לתיאור היכולות ברמה זאת. ניתן ורצוי להיעזר ברשימות אלה בכתיבת תוצרי למידה לקורס/תכנית:

לקשר, לשנות, להבהיר, לסווג, לבנות, לנגד, להמיר, לפענח, להגן, לתאר, להבדיל, להבחין, לדון, להפריד, להעריך, להסביר, לבטא, להרחיב, להכליל, לזהות, להמחיש, להצביע, לפרש, להסיק, למקם, לנסח מחדש, לצפות, להכיר, לדווח, לכתוב מחדש, לסקור, לבחור, לפתור, לתרגם.

 

דוגמאות לתוצרי למידה ברמה הזאת:

1.להבחין בין החוק האזרחי לפלילי.

2.לסווג ריאקציות כאקסותרמיות ואנדותרמיות

 

יישום – יכולת להשתמש בחומר הנלמד במצבים חדשים

שמות פועל המתאימים לתיאור היכולות ברמה זאת. ניתן ורצוי להיעזר ברשימות אלה בכתיבת תוצרי למידה לקורס/תכנית:

לישם, להעריך, לחשב, לשנות, לבחור, להשלים, לבנות, להדגים, לפתח, לגלות, לעבד, להפעיל, לבחון, לנסות, למצוא, להתאים, לתפעל, לארגן, לתרגל, לנבא, להכין, להפיק, לקשר, לקבע, להראות, לשרטט, לפתור, להעביר, להשתמש

 

דוגמאות:

 • לבנות ציר זמן לאירועים משמעותיים בהיסטוריה...
 • לנבא את הגנוטיפ של תאים העוברים מיוזה ומיטוזה

אנליזה – יכולת לפרק מידע למרכיביו

שמות פועל המתאימים לתיאור היכולות ברמה זאת. ניתן ורצוי להיעזר ברשימות אלה בכתיבת תוצרי למידה לקורס/תכנית:

לנתח, לאמוד, לארגן, לפרק, לחשב, לסווג, למיין, להשוות, לחבר, לבקר, לדון, להסיק, לקבוע, להבחין, להבדיל, לחלק, לבחון, לזהות, להמחיש, לפקח, לחקור, לסדר, לפרט, להדגיש, לשאול, לקשר, להפריד, לחלק לקטגוריות

 

דוגמאות:

 • לנתח מדוע החברה מפלילה התנהגויות מסוימות.
 • לדון בהשפעות הכלכליות והסביבתיות של תהליכי המרת אנרגיה

סינתזה – יכולת לחבר חלקים יחדיו ולהבין באמצעותם את התמונה השלמה

שמות פועל המתאימים לתיאור היכולות ברמה זאת. ניתן ורצוי להיעזר ברשימות אלה בכתיבת תוצרי למידה לקורס/תכנית:

לטעון, לארגן, להרכיב, לסווג, לאסוף, לשלב, לחבר, לבנות, ליצור, לעצב, לפתח, להמציא, לבסס, להסביר, לנסח, להכליל, להפיק, למזג, לעשות, לנהל, להתאים, לסדר, לתכנן, להכין, להציע, לסדר מחדש, לבנות מחדש, לקשר, לארגן מחדש, לתקן, לכתוב מחדש, לערוך, לסכם

 

דוגמאות:

 • לתכנן מהלך ניסוי.
 • להציע תכנית טיפול למטופל
 

 

הערכה – יכולת לשפוט ולהעריך מידע למטרה מסוימת

שמות פועל המתאימים לתיאור היכולות ברמה זאת. ניתן ורצוי להיעזר ברשימות אלה בכתיבת תוצרי למידה לקורס/תכנית:

לאמוד, לוודא, לטעון, להעריך, לחבר, לבחור, להשוות, להסיק, להחליט, להגן, לבחון, להסביר, לדרג, לפרש, לשפוט, להצדיק, למדוד, לנבא, להמליץ, לציין, לקשר, לפתור, לתקן, לשפר, לסכם, לתמוך,

 

דוגמאות:

 • להעריך אסטרטגיות שיווק בתחומי...
 • לנבא את הצלחת הטיפול.