תוצרי למידה

תוצרי למידה Learning Outcomes הם הצהרות לגבי מה שמצופה מהסטודנט/ית לדעת, להבין ו/או להיות מסוגל/ת להדגים בתום תהליך הלמידה.

הגדרות

Learning Outcomes – תוצרי למידה, תפוקות למידה, תוצאות למידה

  • "תוצרי למידה הם הצהרות לגבי מה מצופה כי הסטודנט יהיה מסוגל לעשות כתוצאה מפעילות הלמידה" (Jenkins and Unwin, 2001)
  • "תוצרי למידה הינם הצהרות המפרטות מה הלומדים יידעו או יהיו מסוגלים לעשות כתוצאה מפעילות הלמידה. התוצרים בדרך כלל מבוטאים כידע, מיומנויות או עמדות" American Association of Low Libraries, URL 3))
  • "תוצרי למידה הם תיאור מפורש של מה צריך לדעת, להבין ולהיות מסוגל לעשות הלומד כתוצאה מהלמידה" (Bingham,1999)
  • "תוצרי הלמידה הם הצהרות לגבי מה מצופה שהלומד ידע, יבין ו/או יהיה מסוגל להדגים לאחר השלמת תהליך הלמידה" (ECTS Users’ Guide, 2005)
  • "תוצרי הלמידה הינם הצהרות מפורשות לגבי מה אנו רוצים שהסטודנטים שלנו יידעו, יבינו או יהיו מסוגלים לעשות כתוצאה מהשלמת הקורס" (University of New South Wales, Australia, URL 4 )

 

לשימוש בתוצרי למידה לתיאור קורסים ותכניות לימודים מקום מרכזי בתהליך בולוניה

גישה מבוססת תוצרי למידה, הופכת ליותר ויותר נפוצה בעולם.

גישה מבוססת תוצרי למידה

ממוקדת בסטודנט/ית.

• מתמקדת בתוצרים.

• תוצרי למידה מבטאים את מה שמצופה מהסטודנט/ית לבצע בתום תקופת הלמידה.

 • בהוראה מבוססת תוצרי למידה, התוצרים מוגדרים בצורה ברורה ובאופן שאינו משתמע ל-2 פנים.

• התוצרים קובעים את תכני תכנית הלימודים, את מבנה התכנית, את שיטות ההוראה, את תהליך ההערכה, ואת לוחות הזמנים. תוצרי הלמידה גם מספקים מסגרת להערכת תכנית הלימודים.

יתרונות הוראה מבוססת תוצרי למידה