מבוא לתוכנית בולוניה

המטרה: שיפור יעילותה של מערכת ההשכלה הגבוהה באירופה, והתאמתה לצרכים המשתנים של החברה במאה ה-21.

היעדים:

  • תהליך בולוניה יצור סטנדרטים אחידים במוסדות להשכלה גבוהה
  • יוביל שינויים כלכליים ומבניים במערכות ההשכלה הגבוהה הוותיקות הקיימות מאז ימי הביניים
  • יבסס את כוחן של מערכות ההשכלה הגבוהה במדינות צעירות שהפכו עצמאיות בעשורים האחרונים.
  • יבסס את מדינות אירופה ושכנותיהן כישות אקדמית אחת בעלת עוצמה, אשר תוכל להתמודד במרחב הגלובלי עם מעצמות כלכליות דוגמת ארצות-הברית, סין, יפן והודו.

הנקודות העיקריות שהליך בולוניה מקדם

תהליך בולוניה- מוצרי יסוד

יתרונות הליך בולוניה

פיילוט: יישום עקרונות תכנית בולוניה בפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית בירושלים

  • בתחילת 2011, החל תהליך הטמעת תכנית בולוניה ברמת הפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית בירושלים, זאת מתוך הבנת היתרונות שהיא מעניקה לסטודנטים.
  • הטמעה מוצלחת של תכנית בולוניה ברמה הפקולטטית היוותה פיילוט להטמעתה באוניברסיטה כולה.

הליך בולוניה ויישומו באוניברסיטה העברית