יתרונות הליך בולוניה

למערכת:

 • התאמת תכניות לימודים וקורסים למודל אחיד הקיים באירופה.
 • עידוד ניידות אקדמית.
 • הכרה בין-לאומית בתוכניות ההכשרה ובקורסים.
 • הטמעת ערכים של הבטחת איכות (דו"חות מלג)

לסגל ההוראה

 • סיוע בתכנון הקורס.
 • מתן אפשרות למרצה לחשיבה כוללת ומובנית על התוצאות האקדמיות של הקורס.
 • הקלה על פרוצדורות ההערכה.
 • מתן אפשרות למרצה לוודא כי הסטודנט רכש את הידע והיכולות הנדרשות.
 • הקלה על בדיקה ועדכון תוכן הקורס מדי שנה.

לסטודנט/ית

 • הבנה טובה יותר של תוכן, דרישות ומטרות הקורס ע"פ קריאת הסילבוס.
 • הבנה טובה יותר של הידע והכלים שהם אמורים להפיק מן הקורס עפ"י קריאה בסילבוס.
 • הסטודנטים יכולים לצפות לעליה במחויבות המרצה להעברת חומר הלימוד על פי המוגדר בתוכנית הלימודים.
 • תכנון קורס ריאליסטי ומתחשב יותר בסטודנטים.