זכויות יוצרים

נוהל "הנגשת חומרי למידה לסטודנטים/ות" נועד לקבוע את דרך הפעולה של הנגשת חומרי קריאה (ביבליוגרפיה) לסטודנטים/ות, תוך שמירה על חוק זכויות יוצרים, בשלוש הדרכים המקובלות באוניברסיטה: שמורים אלקטרוניים, מקראות, וסביבות לימוד מתוקשבות אחרות, כגון מודל.

בנוסף להנחיות ליישום הנוהל, במסמך מובאים גם עקרונות הפעולה באשר לשימוש ביצירות לצרכי הוראה ומחקר בקרב מוסדות להשכלה גבוהה. בכל מקרה של התלבטות או ספק, יש להיוועץ בצוות הספרייה או בלשכה המשפטית של האוניברסיטה.

 

נוהל הנגשת חומרי למידה לסטודנטים/ות