אודות הסקר

 

היחידה להוראה ולמידה עורכת בקרב הסטודנטים/ות סקר שביעות רצון המאפשר לכל סטודנט/ית להביע דעתו/ה לגבי ההוראה בכל קורס בו הוא/היא משתתפ/ת. הסקר אנונימי לחלוטין ומתקיים לאורך כל השנה האקדמית.

בסקר מוערכים/ות כלל המרצים/ות באוניברסיטה מקרב הסגל האקדמי הבכיר והזוטר, ומשתתפים בו כל קורסי האוניברסיטה, למעט קורסים חריגים.

נתוני הסקר מעובדים לדוחות הערכה בהם מופיעים מדדים סטטיסטיים הנוגעים לשאלות שביעות הרצון הן מהקורס והן מהמרצה וההערות המילוליות. הכניסה למערכת הסקר (בתקופת הסקר בלבד) מתבצעת דרך אתר המידע האישי לתלמיד. השתתפות הסטודנטים/ות חשובה ומספקת משוב קריטי השומר על התפתחות חיובית בתהליך ההוראה והלמידה באוניברסיטה העברית. ככל שסטודנט/ות ת/יהיה יותר ספציפי/ת לגבי הבחנתו/ה או דעתו/ה, כך למשוב יהיה ערך רב יותר. בסוף כל תקופת משוב, מתקיימת הגרלה בין הסטודנטים המשתתפים במילוי הסקר. סיכויי הזכייה בהגרלה עולים ככל שהסטודנט/ית השיב/ה על אחוז גבוה יותר של שאלונים מתוך השאלונים שהתבקש/ה לענות עליהם.

רשימת הזוכים/ות

רשימת הזוכים/ות בסמסטר ב' תשפ"ב

שאלון הערכה ידני (אמצע הקורס):

באופן רשמי, אין האוניברסיטה מקיימת סקרים ידניים ואלו לשימוש פנימי של היחידות האקדמיות והמרצים/ות בלבד ולכן, משוב זה אינו חלק מהסקר הכללי האוניברסיטאי המקוון. למעוניינים/ות לבצע משוב הערכה במהלך הקורס, הכולל שאלות פתוחות בלבד, מוצע שאלון זה. השאלונים המלאים מוחזרים לעיונם/ן של המורים/ות בלבד והשימוש בהם נתון להחלטת המרצה/הרשויות בפקולטה.​

PDF iconשאלון הערכה ידני לאמצע קורס

אחוזי מענה

אחוזי מענה:

במהלך הסקר, אחוזי המענה לכל קורס ולכל מורה מתעדכנים באופן מידי. המורים/ות יכולים/ות לצפות בכל עת באחוזי המענה בקורסים אותם הם מלמדים/ות.   

לסגל ההוראה- צפייה באחוזי המענה (באמצעות מנהל תל- מערכת מורים) 
לסגל המנהלי- צפייה באחוזי המענה (באמצעות מנהל תל- מערכת עובדים) 

תוצאות הסקרים

תוצאות הסקרים:

תוצאות הסקרים מתפרסמות לסגל האקדמי ולסגל המנהלי רק לאחר פרסום ציוני מועדי א' לתלמידים/ות.
התוצאות מועברות למרצה/י הקורס ולרשויות המוסמכות באוניברסיטה (רקטור האוניברסיטה, ראשי יחידות אקדמיות).

דיקני פקולטה יוכלו לצפות בכל הערכות בפקולטה.
ראשי חוגים
יוכלו לצפות בכל הערכות החוג.
מרצים/ות ומתרגלים/ות יוכלו לצפות בהערכותיהם/ן האישיות בלבד. להוראות צפייה והנחיות נוספות>

לסגל ההוראה- הוראות וצפייה בתוצאות הסקר (באמצעות מנהל תל- מערכת מורים) 
לסגל מנהלי- צפייה בתוצאות הסקר (באמצעות מנהל תל- מערכת עובדים) 

לאחר פרסום התוצאות לסגל ההוראה, מתפרסמות התוצאות בשנתון האוניברסיטה וניתנות לצפייה על ידי הסטודנטים/ות וסגל עובדי האוניברסיטה, ובלבד שאחוז המענה בקורס עמד על 40% לפחות. ההערות המילוליות אינן מתפרסמות. הסטודנטים/ות יכולים/ות להסתייע בתוצאות הסקר בעת בחירת הקורסים שברצונם/ן ללמוד.

בכל שאלה או בעיה יש לפנות למוקד התמיכה (בצירוף מס' ת"ז): helpsurvey@savion.huji.ac.il