תוצאות הסקר: סיכום הערות מילוליות בגרף עבור קורסים בינוניים וגדולים

 

מידי סמסטר ממלאים/ות סטודנטים/ות סקר שביעות רצון מההוראה.
הסקר מתבצע באופן מקוון והוא כולל:
שתי שאלות כמותיות של הערכה כוללת של הקורס ושל מרצה הקורס, 
ושתי שאלות איכותניות על המרצה ועל הקורס.

תוצאות החלק האיכותני מתקבלות כרשימה של הערות לחיוב והערות לשיפור.

ככל שיש יותר סטודנטים/ות בקורס, כך כמות ההערות המתקבלות בחלק האיכותני בסקר רבה יותר.  בכיתה של עשרות תלמידים/ות ומעלה, הסקר יכול להיות מורכב ממאות הערות מילוליות של סטודנטים/ות. מצב זה מקשה על ניתוח כולל וברור של תוצאות הסקר ומכאן מקשה להצביע על הטעון שיפור או על אלמנטים מוצלחים שכדאי לשמר.

 לצורך זה פיתחנו עם חברה המתמחה בתחום האלגוריתם מערכת ניתוח אוטומטי של הפן המילולי בסקרי שביעות הרצון מההוראה.

בשלב הראשון אותרו הנושאים העיקריים עליהם כותבים/ות הסטודנטים/ות ונקבעו הקטגוריות הראשיות ותת הקטגוריות. לאחר מכן כל הערות הסטודנטים/ות חולקו אוטומטית לפי קטגוריות אלו.


הסקר עבור המרצה- מתקבל סיכום ממוקד ומקוצר של הערכות מילוליות מסודרות לפי קטגוריות ותת-קטגוריות. בכל קטגוריה מופיעות מספר ההערות שהתקבלו מתוך סך ההערות החיוביות או הערות לשיפור. הניתוח מופיע בצורת גרף שיוכל לסייע למרצה להבין טוב יותר את ההערות המילוליות שניתנו על ידי הסטודנטים/ות ולשפר את הקורס בהתאם.

שימו לב בדוחו"ת בהם מספר ההערות המילוליות לשאלות האיכותניות היה נמוך מ-20 לא הופק סיכום בגרף.

סיכום כלל ההערות המילוליות בגרף מוצגות בדו''ח נפרד נוסף שניתן להפיק במערכת מורים בדומה לדו''ח הערכה הקיים.  

 

גישות אפשריות: 

  1. מערכת מורים: http://teachers.huji.ac.il
  2. אתר האוניברסיטה: www.huji.ac.il   סגל< סגל אקדמי>מינהל תלמידים-מערכת מורים

ההזדהות היא לפי מספר תעודת זהות- 8 ספרות ראשונות (ללא ספרת הביקורת) וקוד אישי, או סיסמה חד-פעמית למחזיקי כרטיס מחולל סיסמאות  .(OTP)

  • לבחור ב - סקר שביעות רצון מההוראה>מבנה הפלט>"סיכום הערות מילוליות">מספר קורס

יש לקחת בחשבון שלעיתים קרובות הסטודנטים/ות מערבבים/ות הערות על הקורס והערות למרצה ביחד. המערכת שפותחה מתמודדת עם זה והגרף מציג תמונה כוללת המסכמת את הערות על הקורס והערות על אופן ההוראה של המרצה ביחד. ידוע לנו שבקורסים מרובי מרצים/ות יכולה להתקבל תמונה מוטת. אנחנו רק בשלב הפיילוט ויהיו עוד שינויים בדרך.

חשוב לזכור: סיכום ההערות וחלוקה לקטגוריות לא יכולה להחליף קריאה מעמיקה של ההערות עצמן. בזכות הסיכום קל יותר לקבל תמונה מלאה על שביעות הרצון של הסטודנטים/ות ופשוט יותר להתמקד במה שצריך לשמר או לשפר.

 

דוגמא לאנליזה שנערכה לביטויים חיוביים ושליליים:

comments