אקרדיטציה – European Credit Transfer and Accumulation System ECTS

    מערכת ECTS  היא "מערכת תשלומים אקדמית" המאפשרת הכרה בלימודים בכל המדינות החתומות  על הסכם בולוניה (המקבילה האקדמית ל – Euro) .

    • הטמעה של מערכת צבירת נקודות זכות אקדמיות אחידה תסיר מכשולים מנהלתיים ובכך תסייע בקידום הניידות, ותסייע בקידום שיתוף פעולה בהבטחת האיכות