הערכה Assessment

ישירה :

בחינה בכתב ובע"פ, עבודת פרויקט, פורטפוליו, תזה, הערכת ביצוע וכו'

עקיפה:

סקרי מעבידים, השוואה עם מוסדות מקבילים, סקרים של סטודנטים קודמים, שיעורי נשירה

מעצבת:

  • מתבצעת בהתחלה ובמהלך הקורס.
  • מספקת מידע על התקדמותם של הסטודנטים.
  • מתייחסת לפעילויות שננקטות ע"י המורה או הסטודנט (הערכה עצמית), כדי לספק מידע שיעזור לתכנן טוב יותר את המשך ההוראה והלמידה.
  • מספקת פידבק אפקטיבי בזמן אמת
  • מאפשרת למורה להגיב לצרכי הסטודנטים
  • מטרה: שיפור למידה.

מסכמת:

  • מסכמת את הלמידה של הסטודנט בנק' זמן מסוימת.
  • בדרך כלל מתבצעת בסוף הקורס.
  • מטרה: תיאור ההישגים.

מתמשכת:

  • בתיאוריה שילוב של הערכה מעצבת והערכה מסכמת