סילבוס

 

הסילבוס הוא  חוזה בין סגל ההוראה לבין הסטודנט/ית. הסילבוס- שמנוסח הן בעברית והן באנגלית - מספק לסטודנט/ית מידע לגבי תוצרי הלמידה של הקורס, כמו גם מידע נוסף כמו: שיטות ההוראה, המדדים להערכה (בחינות, עבודות וכיו"ב), דרישות הקריאה ועוד. 
מערכת הסילבוס של האוניברסיטה העברית מותאמת למודל האירופי שמבין מטרותיו: אבטחת איכות ההשכלה הגבוהה בתחרות הבינלאומית המתגברת ועידוד ניידות אקדמית על ידי אימוץ שיטה אחידה וברת השוואה.
בהתאם להחלטת הוועדה המתמדת של האוניברסיטה, לכל קורס באוניברסיטה יתלווה סילבוס מעודכן על ידי מרצה הקורס אשר יפורסם בשנתון.

 

לעדכון סילבוס >

לעמוד האמצעים לרעיונות ולהוראה פעילה>

הסבר  מפורט למילוי סילבוס במערכת (עברית ואנגלית)

מצגות בנושא כתיבת סילבוס>

כתיבת תוצרי למידה>

סילבוס לדוגמה>

syllabus template

לסרטון- מכללת אורנים>
syllabus