סילבוס

הסילבוס הוא למעשה חוזה בין סגל ההוראה לבין הסטודנט/ית. הסילבוס אמור לספק לסטודנט/ית מידע לגבי תוצרי הלמידה של הקורס, כמו גם מידע ותיאור על-פי קריטריונים נוספים, כגון: שיטות ההוראה, המדדים להערכה (בחינות, עבודות וכיו"ב), דרישות הקריאה ועוד. בהתאם להחלטת הוועדה המתמדת של האוניברסיטה, לכל קורס באוניברסיטה יתלווה סילבוס מעודכן על ידי מרצה הקורס אשר יפורסם בשנתון.

מערכת הסילבוס של האוניברסיטה העברית הותאמה למודל האירופי הנקרא ״תהליך בולוניה״- מודל אחיד זה ובהכרה בין-לאומית בתוכניות ההכשרה ובקורסים. המטרות העיקריות של המודל הן הבטחת מעמד ההשכלה הגבוהה האירופית בתחרות הבינלאומית המתגברת ועידוד ניידות אקדמית ע"י אימוץ שיטה אחידה, מובנת וברת השוואה. מערכת הסילבוס הינה חלק מהתהליך ולכן מבנה הסילבוס הינו אחיד ומנוסח באופן זהה בעברית ובאנגלית.

לעדכון סילבוס >

לסדנת בניית קורס אקדמי>

כתיבת תוצרי למידה>