יעוץ אישי

יעוץ אישי מוצע לכל חבר/ת סגל אקדמי בכיר בנושאים הקשורים להוראתו/ה או להוראה של היחידה שהוא/היא עומד/ת בראשה.
היעוץ מתאים לכל שלב בהוראה האקדמית ובמסגרתו ניתן לתאם פגישה אישית עם אחת מיועצות היחידה להוראה ולמידה. מפגשים אלה מותאמים לצרכי המרצה ומאפשרים דיון פתוח ועבודה משותפת על נושאים ספציפיים בהוראה.
לחבר/ת הסגל מובטחת סודיות מלאה!

היעוץ אפשרי בשני מסלולים:

תצפית בשיעור ומשוב

מדי שנה, בדרך כלל בתחילת סמסטר א', אנו מפרסמים באמצעות דיקני הפקולטות את שירותי התצפית והמשוב למרצים.
הפנייה ליחידה להוראה ולמידה נעשית  על ידי המרצה באמצעות טופס. אחת מיועצות היחידה תיצור קשר עם המרצה, ויתואם מועד לביקור בשיעור של המרצה ופגישת משוב. בפגישה ידונו במשותף ברשמים של היועצת מהתצפית בשיעור ובדרכים אפשרויות ורצויות לקדם את ההוראה.

יום יעוצים מרוכז

מספר פעמים בשנה אנו מקיימים ימים מרוכזים של יעוצים, בהם חברות סגל היחידה: ד"ר מיכל שודל וד"ר מיכל רמות, יפגשו עם מרצים/ות המעוניינים/ות בכך, לשעת יעוץ אישית בנושאי הוראה.
הרישום זהה לרישום לשאר הסדנאות המוצעות על ידי היחידה באתר. משך פגישת יעוץ 55 דקות. סודיות מובטחת.

 

photo-1533022603903-ad042510b7ae.jpg