Moodle

ה-Moodle הינה מערכת ההוראה המקוונת באוניברסיטה העברית.
לכל קורס אקדמי ישנו אתר נפרד במערכת, ומורי/ות הקורס יכולים/ות לערוך אותו ולהשתמש בו בשביל לקיים את כל הפעילות המקוונת בקורס.
פעילות זו כוללת בד"כ העלאת חומרי קריאה ותרגילים, שליחת הודעות לסטודנטים/ות והגשת מטלות ובחנים ממוחשבים, אך יכולה לכלול עוד מגוון רחב של אפשרויות.

כל מורה מנהל/ת את סביבת הלמידה עבור הקורס/ים שלו/ה.
כל סטודנט/ית משויכ/ת אוטומטית לאתרי הקורסים אליהם הוא/היא רשומ/ה.
 

תחילת העבודה ב- Moodle>
תמיכה טכנית >
לאתר ההדרכה>