Moodle

ה-Moodle הינה סביבת הלמידה הוירטואלית (LMS) בה מתנהלים אתרי הקורסים הנלמדים באוניברסיטה.
לכל קורס שמופיע בשנתון ישנו אתר מלווה בו מוצגים חמרי הקורס לרבות מאמרים, סרטונים, פורומים, הגשת מטלות וכדו'.

כל מורה מנהל/ת את סביבת הלמידה עבור הקורס/ים שלו/ה.
כל סטודנט/ית משויכ/ת אוטומטית לאתרי הקורסים אליהם הוא/היא רשומ/ה.
 

סרטוני הדרכה>
שאלות ותשובות >
תמיכה טכנית >

 Moodle למדעים עיוניים

Moodle למדעים הניסויים