טכנולוגיה בהוראה

zoom logo

Zoom

19 יולי, 2020
Zoom היא טכנולוגיית Video Conference, ומומלצת לשימוש כאשר גם המרצה וגם התלמידים/ות מחוברים למחשבים וכאשר דיון עם התלמידים/ות הוא חלק חיוני מהשיעור. במדריך להלן נסקור את השלבים להוספת פעילות כזו לאתר הקורס והפעלתה.
למדריך ההפעלה >