״מרכז ידע והעשרה״

learntech

אתר learntech ללמוד איך ללמד אונליין

קרא עוד

המטרה: לתת מענה רחב לצורך הגדול ביותר של החברה הישראלית בימים אלו: להעביר את כל הלמידה לאונליין בצורה אפקטיבית.

 הקורס בנוי משיעורי מיקרו-למידה של 5-10 דק'. ישנם גם טקסטים והפניות לחומרים בשיעורים מסוימים (לצד הוידיאו יש הפנייה לקריאה נוספת או קישורים רלוונטיים). 


מעבר לאתר>

קראו פחות
zoom logo

Zoom

19 יולי, 2020
Zoom היא טכנולוגיית Video Conference, ומומלצת לשימוש כאשר גם המרצה וגם התלמידים/ות מחוברים למחשבים וכאשר דיון עם התלמידים/ות הוא חלק חיוני מהשיעור. במדריך להלן נסקור את השלבים להוספת פעילות כזו לאתר הקורס והפעלתה.
למדריך ההפעלה >
peer instruction by Eric Mazur

הוראת עמיתים Peer Instruction

קרא עוד
אריק מזור - הוראת עמיתים Peer Instruction

אסטרטגיה יעילה ללמידה פעילה בכיתות קטנות וגדולות

 

קראו פחות
מוטיבציה

השפעה על דחיינות של סטודנטים באמצעות עיצוב משוב על משימות

קרא עוד

כתבה : ד"ר מיכל שודל

אחת ההתלבטויות העיקריות בהערכת למידה, הן באמצעות כלים טכנולוגים חדישים והן בשיטות מסורתיות יותר, נוגעת לאופי המשוב שהסטודנט יקבל. האם יקבל משוב שידגיש את הטעויות (משוב שלילי), הצלחות (משוב חיובי), או שמא שניהם?  כדי לענות על שאלות כגון זו עלינו להבין תחילה את ההשפעות שיש לסוגים שונים של משוב.  

רבים נרתעים מלתת משוב שלילי, המדגיש את הטעויות שהלומדים עשו. לאינטואיציה זו יש צידוק תיאורטי, בעיקר בגלל שמשוב שלילי מעורר מוטיבציה הנקראת מוטיבציית הימנעות (avoidance motivation), המוטיבציה לברוח מסכנות. מוטיבציה זו עלולה לעורר חרדה. ניתן לעורר מוטיבציית הימנעות על ידי מתן משוב שלילי (על טעויות), על ידי הנחיות להימנע מטעויות, ואף באמצעות שימוש בצבע אדום. אבל, למוטיבציית הימנעות ישנן גם השפעות חיוביות.  

במחקר שערכתי יחד עם אבי קלוגר מבית הספר למנהל עסקים ועם אהרון רז מאוניברסיטת בן גוריון, אשר פורסם ב Applied psychology: An international review   הראנו השפעה אחת חיובית כזאת. בדקנו את ההשפעה של עירור מוטיבציית הימנעות, באמצעות משוב שלילי, על הנטייה לדחיינות—אחת התופעות שקיבלה מקום של כבוד בקרב ההתנהגויות המזיקות ללמידה.

דחיינות גורמת לנזקים רבים ונמצאת בעליה מתמדת. ההתקדמות הטכנולוגית, שפותחת בפנינו אפשרויות רבות לשיפור ההוראה, מגבירה גם את האפשרויות של הסטודנטים לדחות דברים. אם בעבר הסטודנט יכול היה אולי לדחות את קריאת המאמרים, אך הגיע לשיעור במועדו. כיום, עם השיעורים המוקלטים, המצגות הזמינות וזמינות צוות ההוראה, הסטודנט לא רק יכול לבחור ללמוד בזמן ובמקום המתאים לו, הוא גם יכול לבחור לדחות את הלמידה כולה, ורבים כנראה עושים זאת.

בסדרת המחקרים המתוארת במאמר הראינו כי קיים קשר שלילי בין מוטיבציית הימנעות לבין דחיינות. ספציפית, ככל שמוטיבציית ההימנעות של הסטודנט גבוהה יותר, הן בגלל שנתנו לו משוב שלילי והן בגלל דפוסי אישיותו, כך הגיש מטלות לימודיות מוקדם יותר. כפי ששיערנו, סטודנטים שקיבלו משוב שלילי, נטו לפחות דחיינות מאלה שקיבלו משוב חיובי. יתר על כן, במחקרנו לא נמצאה השפעה מזיקה של המשוב השלילי על רמת חרדה.

עם ההתפתחות הטכנולוגית, גדל מספר האפשרויות לעיצוב מטלות למידה כגון החלטות על זמן, על מספר ניסיונות מותר, על סוג המשוב שיתקבל ובאיזה שלב.  לכן, כדאי לנצל את הטכנולוגיה בשילוב עם הבנת המניעים הפסיכולוגיים של התלמיד, לעצב את מטלות הלמידה כדי לטייב הרגלי למידה.

 

למאמר המלא> 

 

קראו פחות
מידעון המרכזים לקידום ההוראה באקדמיה

מידעון המרכזים לקידום ההוראה באקדמיה

קרא עוד

המידעון מטעם הפורום לקידום ההוראה בישראל.
מטרתו, להציג את העשייה הרבה הנעשית ביחידות השונות, לחלוק ברעיונות, לקדם שיתופי פעולה ולהפיץ מידע שעשוי להיות רלבנטי ומעניין לכלל העוסקים/ות במלאכת קידום ההוראה וההתמקצעות בה, במוסדות להשכלה גבוהה.

 

מידעון מס' 1 - מרץ 2017

מידעון מס' 2 - מרץ 2018

מידעון מס' 3 - ספטמבר 2018

קראו פחות