הוראה מרחוק

zoom logo

Zoom

19 יולי, 2020
Zoom היא טכנולוגיית Video Conference, ומומלצת לשימוש כאשר גם המרצה וגם התלמידים/ות מחוברים למחשבים וכאשר דיון עם התלמידים/ות הוא חלק חיוני מהשיעור. במדריך להלן נסקור את השלבים להוספת פעילות כזו לאתר הקורס והפעלתה.
למדריך ההפעלה >
perusall

להפוך את הכיתה גם בלמידה מרחוק

קרא עוד
להפוך את הכיתה גם בלמידה מרחוק 
סדנה מוקלטת עם פרופ' אריק מזור על שימוש בכלים ללמידה פעילה בכיתה (המקוונת) ומחוצה לה.
כולל הדגמה של השימוש בתוכנת הקריאה השיתופית Perusall

קראו פחות