Zoom

zoom logo

Zoom היא טכנולוגיית Video Conference, ומומלצת לשימוש כאשר גם המרצה וגם התלמידים/ות מחוברים/ות למחשבים וכאשר דיון עם התלמידים/ות הוא חלק חיוני מהשיעור.