22 אסטרטגיות למידה בשיחה עם עמיתים

 דרכים שבהן עמיתים/ות יכולים/ות ללמוד אחד/ת מהשני/ה בכיתה הפיזית או הדיגיטלית.

חלק מהם "ידידותיים למדיה דיגיטלית וחברתית" - כלומר שימושיים באינטרנט וגם מחוץ.

להמשך קריאה>

Learning Through Conversation