כתיבה שוויונית וניטרלית מגדרית / דפנה אייזנרייך

המדריך לכתוב לכולםן מרכז את כל הדרכים לכתיבה שוויונית ומכלילה ככל האפשר בעברית.
הוא נועד לעזור לכתוב כל סוג של טקסט כך שיפנה לכל הנמענות והנמענים, מכל המינים והמגדרים.

למדריך המלא>
gender neutral guide