ד"ר מיכל שודל Ph.D

תמונת מיכל שודל
פיתוח הדרכה, הנחיה ויעוץ

סיימתי תואר ראשון במנהל עסקים באוניברסיטה העברית והשלמתי תואר שני ותואר שלישי במנהל עסקים. מחקרי עוסק במוטיבציה. במקביל לתפקידי ביחידה להוראה ולמידה אני מרצה באוניברסיטה העברית, בפקולטה לחקלאות. תחומי ההוראה שלי הם מדעי ההתנהגות וסטטיסטיקה.

לפני כניסתי ליה"ל של האוניברסיטה העברית עבדתי במחלקה להערכה ולהדרכה של האוניברסיטה הפתוחה.

ה"אני מאמינה" שלי:
הוראה מצוינת באקדמיה היא מיומנות ניתנת ללמידה. אני מתעניינת בהיבטים הרגשיים והמוטיבציונים של למידה אקדמית ומאמינה כי המרצים של העתיד יידרשו בנוסף למומחיות בתחומם, לדעת להבין, לווסת ולנהל תהליכים רגשיים ומוטיבציונים.