בחינות

Moodle

 

סביבת EXAM moodle היא סביבה מאובטחת לקיום בחינות ממוחשבות.
על אף הדמיון לסביבת Moodle הרגילה, בסביבה זו לא ניתן להוסיף שום משאב או פעילות מלבד בחינה בפורמט של "בוחן או "מטלה", וגם אופן ההגדרה של הבחינה שונה.

הסביבה מיועדת לקיום בחינות סינכרוניות בלבד (בחינות שבהן כל הסטודנטים/ות מתחילים/ות את הבחינה באותה שעה או לפחות באותו יום).
המבוא שלהלן יסקור בקצרה את המאפיינים המרכזיים, וידגיש את הדברים שאליהם יש לשים לב בעת שיוצרים בחינה בסביבה זו