שילוב משימות של שיתוף פעולה עם סטודנטים מכל העולם, בשילוב טכנולוגיות

 

ד"ר מיכל שודל

אחרי שלמדנו להתנהל בזום, וסטודנטים בארץ ובעולם נמצאים בבית, זה זמן טוב לתת לסטודנטים לעשות משימות משותפות עם הסטודנטים של קולגות שלכם, מכל העולם. הדבר גם יאמן אותם במיומנות חשובה של תקשורת בעולם הגלובלי (שאולי נחזור אליו), וגם השותפות הזאת, עם סטודנט מתרבות אחרת, יכולה להיות מעניינת וחשובה. במשך שלוש השנים האחרונות אני עושה יחד עם נואלה יוהטון מארה"ב פרויקט שבו הסטודנטים שלי והסטודנטים שלה עושים פרויקט משותף. המודל המפורט שבו אנו משתמשות בימים רגילים פורסם ב Frontiers in Education  [למאמר המלא].

המחשבה הראשונית שלנו הייתה כי לא נוכל להמשיך בפרויקט בסמסטר הנוכחי, לאור חוסר הוודאות גם כאן וגם בארה"ב אבל, במחשבה שניה, חשבנו שדווקא עכשיו, נרצה להקנות לסטודנטים שלנו מיומנות של עבודה באמצעים טכנולוגיים עם שותפים ממדינה אחרת. עשינו התאמות של הפרויקט. כל מה שצריך לשים לב הוא שתוצרי-הלמידה שהוגדרו בפרויקט הקודם, יתקיימו גם בפרויקט הנוכחי.

איך אפשר לכלול פרויקט של שיתוף פעולה בינלאומי בקורס :

1. יש למצוא מרצה ממדינה אחרת, שמלמד קורס בימים אלה, ורוצה לשתף פעולה.

2. הקורסים לא חייבים להיות מקבילים, אבל הפרויקט שהסטודנטים מבצעים במשותף, צריך להתאים למטרות של שני הקורסים. לדוגמה, בקורס שלי, קורס בהתנהגות ארגונית, אחד הנושאים הנלמדים הוא שינוי ומשבר והתמודדות עמו. המשימה של הסטודנטים שלי היא לראיין סטודנטים מחו"ל על השינוי שהם עוברים [אל הקבוצה של נואלה הוספתי עוד סטודנטים מכל העולם, שמצאתי באמצעות קשרים אישיים, כולם שמחו להשתתף בפרויקט]

3. לא חובה שמספר הסטודנטים יהיה זהה בשתי הקבוצות. הקבוצה האמריקאית, קצת יותר גדולה מהקבוצה שלי והגדלתי אותה כך שכל סטודנט שלי, יראיין שני סטודנטים מחו"ל.  

4. הסטודנטים יכולים להעלות את תוצרי המשימה המשותפת לפורום. ואפשר גם לתת לסטודנטים משימה נוספת, בהמשך, שמתבססת על ניתוח התוצרים שהועלו על ידי כל הסטודנטים.   

5. בקורסים מקבילים [אותו תחום אותו קורס במדינות שונות] יש אפשרות לקחת את אחת ממשימות הקורס ולהפוך אותה למשימה משותפת, בזוגות.

  בסופו של דבר, כל העולם נמצא עכשיו במרחק זום זה מזה, אפשר להשתמש בכך בהוראה שלנו.