תמיכה טכנית Moodle

אל אתר ההדרכה של ה- Moodle >
אל אתר ההדרכה למתקדמים>

מתאמי מחשוב

בכל בעיה בנוגע לתפעול אתרי הקורסים יש לפנות למתאם המחשוב של הפקולטה שלכם, בציון שמכם/ן המלא, מס' ת.ז. ומספר הקורס