Perusall קריאת מאמרים שיתופית

 כלי שיתופי המיועד לקריאת מאמרים וספרים, תוך כתיבת הערות, שאלות וניהול דיון מרובה משתתפים/ות.
הכלי הופך את הקריאה, פעולה שבדרך כלל נעשית לבד, לפעילות שיתופית.
הכלי פותח באוניברסיטת הרווארד.

הפיכת הקריאה לשיתופית מגבירה את המוטיבציה הפנימית, ומשפרת את חווית הלמידה.
יתרונות נוספים:
• מעודד קריאת מאמרים, ספר קורס וכדומה
• קריאה מודרכת
• קצב הלמידה נקבע ע"י הלומד.ת
• מעורבות בתהליך הקריאה
• משפר את הלמידה במפגש הפרונטלי
• מתממשק למודל
• (כמעט) בלי תוספת עבודה למרצה

מצגת מפורטת בנושא Perusall>