הוראה פעילה Participoll

Participoll היא מערכת המאפשרת עריכת סקרים ושאלונים בכיתה. המערכת מאפשרת לתלמידים/ות להצביע באמצעות כל טלפון חכם, טאבלט או מחשב נייד. התוצאות מוצגות ישירות מתוך מצגת ה-PowerPoint של המרצה.
היתרונות הפדגוגיים של שימוש בטכנולוגיות בהוראה הם רבים. הטכנולוגיות תורמות ליצירת גיוון בדרכי ההוראה, להגברת הענין והמחויבות ללמידה, לקידום תהליכי ההבנה ורכישת הידע של הלומדים, ולשיפור האינטראקציה בין מרצה לסטודנט/ות ובין הסטודנטים/ות עצמם/ן. בנוסף, שימוש בכלים אלה מאפשר גישה מתמדת למידע ולהתנסות לימודית, ומסייע לתהליך למידה רציף לאורך הסמסטר.

לסדנת: שילוב טכנולוגיות וכלים דיגיטליים להעצמת ההוראה והלמידה>

להסבר מפורט ב- Moodle>

לאתר participoll>

 

 

Poll