הוראה פעילה בשילוב טכנולוגיות

Date: 
שנתי סמסטר, רביעי 08:30

על הסדנה

בשנים האחרונות גדל משמעותית מספרם של המרצים/ות שמיישמים/ות 'למידה פעילה' ע"י הצגת שאלונים וסקרים במהלך השיעורים. לשאלונים אלה עשויות להיות מספר מטרות: חלקם נועדו להציג את התפלגות עמדות הסטודנטים/ות בנוגע לדילמה מסוימת, חלקם נועדו לוודא הבנה והפנמה של הידע שזה עתה נלמד, חלקם מבקשים להבנות ידע חדש ולעודד חשיבה באמצעות שאלות, וחלקם משמשים רק כדי להגדיל האינטראקציות בין המרצה ובין הסטודנטים/ות, ואף בין הסטודנטים/ות לבין עצמם/ן.

בסדנה זו יוצגו האפליקציות המתאימות ביותר והפתרונות הטכנולוגיים הנוחים ביותר להגשמת מטרות אלו תוך הדגמה של אופני ההפעלה והשימוש המומלצים בהם, הן מבחינה טכנית והן מבחינה פדגוגית.

בין הכלים שנפגוש:

Blooket, ParticiPoll, Polleverywhere, To-Be, Socrative, Answer-garden, Google slides +Q&A.

 

תוצרי הלמידה 

בתום הסדנה תדעו לאסוף מהקהל, במהלך הרצאה, תשובות לשאלות מסוגים שונים, ולהציגן בשלל אופנים. וכן תדעו מתי וכיצד כדאי ליישם את מודל "למידת העמיתים" של פרופ' אריק מזור. בנוסף לכך, תדעו גם לנהל את שאלות הלומדים/ות במהלך הרצאה (באמצעים טכנולוגיים) מבלי להפריע למהלכה, ותדעו לייצר דיון פעיל ומעורר חשיבה בפלטפורמה דיגיטלית. 

 

כדאי לדעת עוד

אורך הסדנה כ-3 שעות

 

בהנחיית: מר יוחאי עופרן

לרישום>

שילוב טכ