על היחידה

לוגו

היחידה להוראה ולמידה (יה"ל) של האוניברסיטה העברית הוקמה בשנת 2014 (תשע"ג) כדי לשפר את מכלול ההוראה והלמידה באוניברסיטה ולסייע למרצים להתמודד עם אתגרי ההוראה האקדמית במאה העשרים ואחת. ביחידה אנו מפתחים ומבצעים התערבויות מבוססות ידע לקידום ההוראה באוניברסיטה, מפתחים ומטמיעים טכנולוגיות הוראה ואחראים על הערכת ההוראה באוניברסיטה.

פעילות היחידה כוללת: 

  • פיתוח תכניות הדרכה, התערבויות הדרכה וכתיבת חומרי הדרכה בנושאי הוראה אקדמית.
  • שיפור מיומנויות ההוראה של סגל ההוראה הבכיר, מתרגלים, תלמידי מחקר וסטודנטים לתואר הראשון, הן באמצעות קיום סדנאות והן באמצעות מפגשים וייעוץ אישי.
  • מחקר יישומי העוסק בהוראה אקדמית, ובאמצעים לשיפורה. 
  • פיתוח והטמעת טכנולוגיות הוראה ויצירת מבנה ארגוני להוראה מתוקשבת המבוססת על ה- Moodle
  • אחריות לביצוע והפצת סקרי שביעות רצון מההוראה​​​​.
  • אחריות לביצוע מערכת להנפקת הנספח לתעודה, המבוסס על תוצרי למידה שיוענק לכל בוגרי האוניברסיטה (Diploma supplement).