הצהרת שליחות Mission Statement

לוגו

היחידה להוראה ולמידה (יה"ל) של האוניברסיטה העברית הוקמה בשנת 2012 כדי לשפר ולקדם את שיטות ההוראה והלמידה באוניברסיטה ולסייע למרצים להתמודד עם אתגרי ההוראה האקדמית במאה העשרים ואחת. ביחידה אנו מפתחים ומבצעים התערבויות מבוססות ידע לקידום ההוראה באוניברסיטה, מפתחים ומטמיעים טכנולוגיות לשירות ההוראה ואחראים על סקרי שביעות הרצון מההוראה באוניברסיטה.

פעילות היחידה כוללת: 

  • פיתוח תכניות הדרכה, התערבויות הדרכה וכתיבת חומרי הדרכה בנושאי הוראה אקדמית;
  • שיפור מיומנויות ההוראה של סגל ההוראה הבכיר, המתרגלים ותלמידי המחקר הן באמצעות קיום סדנאות והן באמצעות מפגשים וייעוץ אישי;
  • מחקר יישומי העוסק בהוראה אקדמית, ובאמצעים לשיפורה; 
  • פיתוח והטמעת טכנולוגיות הוראה באמצעות יצירת מבנה ארגוני להוראה מתוקשבת המבוססת על ה- Moodle;
  • אחריות לסקרי שביעות הרצון מההוראה ומרצים מצטיינים;​​​.
  • אחריות לסילבוסים של כלל קורסי האוניברסיטה ופרויקט "הנספח לדיפלומה" (Diploma supplement) המבוססים על תוצרי הלמידה.
  • אחריות אקדמית להוראה המקוונת.