מדריכים טכנופדגוגיים להוראה מרחוק

מדריכים טכנופדגוגיים להוראה מרחוק

שימוש באתר הקורס במוודל להוראה מרחוק 

כלים להערכה באתר הקורס - מטלות ובחנים

מדריכי Zoom

 

 

מדריכי Panopto

הדרכות בנושא Zoom + Panopto והתנהלות בשיעור מקוון

שימוש בהקלטות קיימות

מורים/ות שהקליטו את השיעורים בעבר יוכלו גם להשתמש בהקלטות קיימות. יש לפנות אל מתאם המחשוב/מולטימדיה של הפקולטה.

- איך מעלים הקלטה לאתר הקורס?

 

- העברת הקלטה לתיקית הקורס

- שימוש בהקלטות הקורס משנה שעברה- לפתיחת הקובץ

מדריכים נוספים למרצים

ספריות - ניהול רשימות קריאה במודל