Panopto – מדריך הפעלה מקוצר

האפשרות המומלצת לשידור חי מהכיתה/אולם ההרצאות שבו מותקנת מערכת צילום והקלטה. במקביל לשידור החי ההרצאה מוקלטת, ותעלה לאתר הקורס במוודל באופן אוטומטי. הקלטת ההרצאה והשידור החי מהכיתה יבוצעו באופן אוטומטי, ולא נדרשת כל היערכות מהמרצה.

היא גם האפשרות המומלצת לשידור חי מהמחשב של מרצה שנמצא/ת בבידוד לקורס מרובה משתתפים. בנוסף, הטכנולוגיה מאפשרת הקלטה מראש של שיעור והעלאת הסרטון לצפיה מאוחרת. Panopto – מדריך הפעלה מקוצר
פלטפורמת וידאו לניהול תוכן, הקלטות (offline/online) ושידור של תכני וידאו ואודיו. ניגון סנכרוני של משאבי הלמידה (מקורות וידאו, מצגת, מסך מחשב, אודיו), תמיכה בניגון, העלאת חומרי וידאו ואודיו קיימים, הצגה והוספת תרגום, הוספת מאמרים, הערות, סימניות, קבוצת דיון ומבחני ידע, סנכרון מלא בין מקורות הוידאו, המצגת והכתוביות

איך מגיעים ל-Panopto  מאתר ה-Moodle?

בדף הקורס, יש חלון שכותרתו היא Panopto, שם ניתן לגשת לשיעורים שכבר הוקלטו או להפעיל שיעור בשידור חי.

הסטודנטים לא צריכים להתקין את התכנה, רק לגשת להרצאות באתר המודל.

איך עובדת המערכת ?

 

Panopto - העברת הקלטות לתיקית הקורס

מדריכי Panopto

הדרכות בנושא Zoom + Panopto והתנהלות בשיעור מקוון