הוראה סינכרונית

הוראה בה המורה והלומדים/ות נמצאים במקומות שונים באותה נקודת זמן ויכולים לתקשר באמצעות הרשת המקוונת