הוראה א-סינכרונית

בהוראה א-סינכרונית מוצבת לרשות הלומדים נגישות למקורות מידע, אולם לא מתבצע דיון בזמן אמת עם המרצה והסטודנטים/יות. 
תכנים של למידה א-סינכרונים מועברים לרוב באמצעות Moodle  

טיפים

  • לוודא שיש חומרים באיכות טובה וזמינים על אתר הקורס, לרבות הקלטות באיכות טובה
  • להימנע מהעמסת חומרים: כדאי לחשוף בכול שיעור את החלק הרלוונטי ולא את כול החומר בפעם אחת. על החומר לאותו שיעור להיות ברור וממוקד
  • לנסות להפוך את הלומדים לפעילים בעת הצפייה על מנת לשמור על עירנות ולוודא קשב. אפשר לעשות זאת באמצעות שאלות או מטלות הקשורות לשיעור
  • בין השיעורים הקפידו על בדיקת ידע באמצעות בחנים/עבודות
  • גם כאן כדאי ליצור פורום למענה על שאלות ולבקש משוב מהלומדים

תכנון מרכיבי הערכה אסינכרוניים בקורס מקוון >

הקלטת הרצאה על מצגת PPT>