תרגילים, עבודות, בחנים ודיווחים (תעבו"ד) – בניה אפקטיבית של משימות הקורס  

Date: 
שנתי סמסטר, רביעי 10:45

על הסדנה

סמסטר הקורונה (הראשון) הוסיף לרבים מאיתנו כלים טכנולוגיים וחשף אותנו לצורך להפעיל את הסטודנטים מרחוק באופן הרבה יותר אינטנסיבי ויעיל מבעבר. תכנון משימות הקורס הוא תהליך מושכל ומכוון מטרה כך שכל משימה שניתנת לסטודנטים ממלאת אחת או יותר מהפונקציות הבאות הנדרשות בתהליך למידה אפקטיבי: "יישור קו בקבוצת הלומדים כך שיגיעו מוכנים יותר לקורס ו/או השגת תוצר למידה [פיתוח מיומנות מרכזית] ו/או יצירת שלב ביניים או פיתוח מיומנות ביניים בדרך להשגת תוצר הלמידה ו/או הגברת המעורבות והעניין של הלומד בחומר ו/או לגרום ללומד לעשות את מה שנדרש גם אם הוא לא אוהב לעשות זאת (כמו לקרא מאמר). הצורך ביצירת תהליך למידה אפקטיבי ובעבודה מושכלת על המשימות איננו מוגבל להוראה מרחוק, אך הוראה מרחוק יותר רגישה לפגמים ולחסרים במשימות הקורס. הסדנה מיועדת לכל מי שרוצה לשפר את מבנה משימות הקורס שלו, לחשוב עליהן מחדש או להתאים אותם לפורמט למידה אחר. 

תוצרי למידה

בעקבות הסדנה:

תוכלו לנתח את תהליך הלמידה שנוצר בקורס שלכם ולזהות פונקציות שמתקיימות בו ופונקציות חסרות.

תפתחו משימות קורס (אחת או יותר)

כדאי לדעת עוד

בסדנה יוצגו דוגמאות למשימות הממלאות כל אחת מהפונקציות וכל אחד מכם יעבוד על פיתוח משימה (לפחות אחת), הנוגעת לפחות לאחת הפונקציות, כולל התייחסות לאופן הערכתה.  

משך: 4.5 שעות

מספר משתתפים מקסימלי : 12

סדנה פרונטלית.