תמיכה טכנית- Moodle

אל אתר התמיכה וההדרכה של ה- Moodle >
אל אתר ההדרכה למתקדמים>

מתאמי מחשוב

בכל בעיה בנוגע לתפעול אתרי הקורסים יש לפנות למתאם המחשוב של הפקולטה שלכם, בציון שמכם המלא, מס' ת.ז. ומספר הקורס