פרופ' רועי שנהר

תמונת רועי שנהר
אחראי אקדמי לטכנולוגיות הוראה ממוחשבות

פרופ' שנהר משמש כיו"ר ועדת ההיגוי של ההוראה הממוחשבת באוניברסיטה, שתפקידה לרכז את כל ההיבטים הקשורים לקידום ההוראה באוניברסיטה באמצעים ממוחשבים. מטרת הוועדה הוא לסייע בייזום ורכישה של טכנולוגיות הוראה, ולהגיע עד רמת המרצה במאמצי ההטמעה כדי לקדם את השימוש בפדגוגיות הוראה מתקדמות.