גב' אורנה קסלר

אורנה
רכזת פרויקטים
סילבוס, נספח לדיפלומה
סדנאות לסגל, אתר היחידה
025880324