גב' אורנה קסלר

אורנה
רכזת פרויקטים
סילבוס, נספח לדיפלומה, סדנאות לסגל, אתר היחידה
025880324