טכנופדגוגיה


העבודה הטכנו פדגוגית מלווה שלבים רבים בפיתוח הקורס:
 


 

1

ארגון ופיצוח

 

בשלב ארגון ופיצוח מבנה ותוכן הקורס נאפיין בעזרת המרצים את רכיבי הקורס הקיים או המתוכנן.

נכתוב הצעה למבנה-על של הקורס שתאפשר למידה פעילה ומשמעותית לסטודנט.

נחליט על מבנה הקורס על חלקיו השונים: יחידות מצולמות, קטעי קריאה ותכנון הלמידה הפעילה שתלווה את יחידות ההוראה, תוך העלאת רעיונות ראשוניים לפתרונות של טכנולוגיות למידה מתאימות לצרכים

2

כתיבת תוכן

 

בשלב כתיבת תוכן הקורס על כל חלקיו נפתח את מבנה הקורס לתכנית מפורטת ונאפיין את כל פריטי הלמידה ונתאים אותם לסביבה הטכנולוגית

3

צילום ועריכה

 

בשלב הצילום ועריכת סרטוני הקורס, נלווה את צוות הצילום והעריכה, ונתחיל להעלות את פעילויות הלמידה על גבי המערכת לניהול למידה (LMS)

4

אתר הקורס

 

בשלב זה נסיים להקים את הקורס על גבי ה- LMS לפי המבנה שתוכנן, תוך שילוב כל משאבי הלמידה

5

בקרה ושדרוג

 

נבדוק איך נלמד הקורס ע"י הסטודנטים/ות ונתקן בעיות שעלו על מנת לטייב את הקורס