שירותים נוספים

 

 

 

סיוע בעריכה לשונית ותרגום לקורסים המצולמים

 

 

בקרה ואנליטיקות למידה 

 

 

סיוע באיסוף נתוני הלמידה ובניתוחם 

 

 

הנגשה

 

 

הפקות וידאו מגוונות

 

 

הרצאות מצולמות בכיתה

 

 

הפקת סרטוני מעבדה

 

 

צילום סיורים לימודיים