שימוש במחברות שיתופיות

מחברות המשותפות בין מורה לבין הסטודנטים/ות שלו/ה. יש אפשרות שכולם/ן יוכלו לערוך או להגביל אפשרויות צפייה ועריכה, תלוי במטרות.

כלי מצוין לעידוד למידה משותפת ול"סיעור מוחות" מרחוק.

אפשר ליצור מחברות כאלה ב-  Google Colab notebook, ב- Jupyter notebook או בכלים דומים אחרים