קווים מנחים למתכונת ההוראה לתשפ"ב

 

מאתר הרקטור:

הוראה בשיטה המסורתית בכיתות בתקופה שלפני הקורונה, שהתבססה בעיקר על הרצאות, הוחלפה באנטיתזה של הוראה מרחוק, תוך שימוש נרחב בהרצאות מוקלטות עם מפגשים בזום ובהערכה מעצבת (עבודות ותרגילים), במקום בחינה סופית או בנוסף לה. החזרה לשגרה מסמנת סינתזה, שעיקרה עידוד חברי הסגל לשלב שיטות הוראה חדשניות, לרבות רכיבים דיגיטליים, עם מפגשים בכיתות.

תודה לחברי הסגל שמסרו הערות חשובות לטיוטת מסמך הקווים המנחים להוראה באוניברסיטה. הנוסח המתוקן מובא בנספח. בבקשה עיינו בו ושקלו לפעול בהתאם לאמור שם במסגרת הכנת הקורסים שתלמדו בשנת הלימודים הקרובה. בתמצית, לפי ההסדר שגובש, ההוראה תתקיים במגוון שיטות, שמחולקות לארבעה סוגים עיקריים; החלוקה אינה נוקשה ואפשרי שילוב מאפיינים שונים באותו קורס:

א) הוראה שנעשית בעיקרה בכיתה (לרבות הוראה מקבילה) ("קורס כיתה")

ב) הוראה שמשלבת צפייה בהרצאות מוקלטות עם מפגשים בכיתה ("קורס משולב")

ג) הוראה שמבוססת על קורס מקוון א-סינכרוני ("קורס מקוון")

ד) הוראה מרחוק סינכרונית (באמצעות זום) ("קורס מרחוק")

ההוראה באוניברסיטה העברית תכלול בעיקר קורסים משני הסוגים הראשונים (קורס כיתה וקורס משולב) וקיום הוראה במתכונת זו מסור במידה רבה לשיקול הדעת של המורים. המטרה היא לקדם חדשנות בהוראה, שכוללת למידה עצמית והקניית מיומנויות חשובות לסטודנטים, תוך שימוש ברכיבים דיגיטליים. בצד זאת, הוראה בהתאם לשני הסוגים האחרונים (קורס מקוון וקורס סינכרוני מרחוק) כפופה לאסדרה שמפורטת במסמך, ובחירה ללמד כך טעונה אישור ועדת ההוראה.

קישור למכתב באתר הרקטור>