"קול קורא חמישי" של הות"ת/מל"ג למוסדות להשכלה גבוהה לעידוד העלאת קורסים אקדמיים מקוונים (MOOC’s) תש"ף

סדנאות קרובות

לוח שנה

א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

קישורים חיצוניים

מל"ג וות"ת ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי פועלים יחד לקידום הלמידה הדיגיטלית ככלי לשיפור איכות ההוראה וחווית הלמידה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל, ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם. בין היתר, הם פועלים לקידום ולהרחבת השימוש בקורסים אקדמיים דיגיטליים באמצעות סדרת קולות קוראים למוסדות להשכלה גבוהה . במסגרת קולות קוראים אלו ניתנת תמיכה למוסדות המתוקצבים להפקה ו/או להסבה של קורסים אקדמיים דיגיטליים והעלאתם לשתי פלטפורמות:

הפלטפורמה העולמית (org) - מדינת ישראל הצטרפה כ"חבר תורם" ( Contributing Member) ב- edx.org ובכך נפתחה האפשרות בפני כללהמוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל להעלות קורסים דיגיטליים בפורמט MOOC ל- edx ללא עלות נוספת מצד המוסדות, תחת הכותר Israelx, וזאת בתנאי סף הנוגעים לאיכות הקורסים ותחת מגבלה של עד 30 קורסים בשנה.
הפלטפורמה הלאומית "קמפוס" - הוקמה עבור מדינת ישראל על בסיס הפלטפורמה הטכנולוגית edX Open ,המאופיינת בהיותה קוד פתוח (ראו https://docs.edx.org/). מעבר לרכיב האקדמי שבאחריות מל"ג וות"ת, פלטפורמת קמפוס משמשת גם משרדי ממשלה וגופים אקדמיים ואחרים לקידום קורסים דיגיטליים, כמו גם הכשרה מקצועית בעברית, בערבית ובאנגלית.
 

קול קורא חמישי - עידוד העלאת קורסים אקדמיים מקוונים (MOOC’s) תש"ף  
"קול קורא חמישי" של הות"ת/מל"ג למוסדות להשכלה גבוהה לעידוד העלאת קורסים אקדמיים מקוונים (MOOC’s), יצא בשנה"ל תש"ף ב- 9/1/2020
להפקה או הסבה של קורסים אקדמיים דיגיטליים לפלטפורמה הלאומית קמפוס- IL בתחום הוראה וחינוך. 
הקול הקורא מציע שני מסלולים:

1. הפקה 

-קורסי ליבה:  קורסים אקדמיים המיועדים לסטודנטים להוראה ולחינוך ולעובדי הוראה, במסגרת הכשרתם והתמקצעותם.

- קורסי מופת: קורסים אקדמיים איכותיים, מרחיבי אופקים, המיועדים לציבור רחב של סטודנטים, עובדי הוראה והקהל הרחב.

2. הסבה

הסבת קורסים קיימים בפורמט מקוון (מודל למשל) לפלטפורמת קמפוס.

תאריך אחרון להגשת הצעות: 1/3/2020

(מתוך: אתר המועצה להשכלה גבוהה)