היחידה להוראה מקוונת (עמוד זמני)

פועלת להפקה ושילוב תוצרי למידה דיגיטליים כחלק מהותי מתהליכי הטמעת חדשנות בקורסי האוניברסיטה.
בקרוב יעלה אתר היחידה לאויר.