מדריכים מצולמים

מבחנים ותרגילים ב- Moodle - הדרכה על פעילות בוחן (Quiz)

בסדנה נלמד להוסיף פעילות בוחן (Quiz) לאתר הקורס, נכיר את השימושים האפשריים בו (רמז: לא רק מבחנים) ואת סוגי השאלות הנפוצות, ונשמע על ההתאמות שמומלץ לבצע כאשר נשתמש בו למבחן בית.

***חשוב מאוד לעבור על המדריך המקוון ליצירת בוחן בקישור הזה לפני הסדנה***

 

שימוש ברכיבי Moodle בסיסיים לצורך הערכת סטודנטים

במפגש קצר זה נלמד להפעיל את רכיבי המוודל "מטלה" ו-"פורום" לצורך הערכה חלופית,

מתי מומלץ להשתמש ברכיבים אלה ומהן האפשרויות השונות למתן ציון.