סדנאות קרובות

לוח שנה

א ב ג ד ה ו ש
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

בניית קורס אקדמי

מרכז הסמינר: 
מרגלית דרורי
Date: 
שנתי סמסטר, רביעי 10:30

על הסדנה

בסדנה נעסוק בהחלטות מבניות הנוגעות למבנה הקורס. דוגמאות להחלטות מבניות : מספר המטלות בקורס, היקפן, תדירותן, האם ייעשו ביחידים או בקבוצות? כיצד ליצר מתח עבודה במגבלת משאבי הבדיקה? ועוד.
בסדנה נעסוק בשאלות אלה ונתרגל מיומנויות בבניית קורס באמצעות עבודה על הקורסים של המשתתפים. כל אחד מהמשתתפים יבנה (או יבנה מחדש) אם ירצה בכך, את הקורס שלו (או חלק/ים ממנו) בהתאם למודל שיוצג. בסדנה יוצגו מספר דוגמאות מקורסים שלדעתנו המבנה שלהם מצוין.

הנחיית הסדנה

ד"ר מיכל שודל/ ד"ר מיכל רמות

תוצרי הלמידה

-תנסחו תוצרי למידה ו/או תבחנו תוצרים שניסחתם בעבר ותתבוננו מחדש בקשר בין התוצרים לבין המטלות שהגדרתם/ן
-תכירו שורה של פרמטרים להערכת טיב המבנה של קורס (כגון "שמירה על מתח למידה", יצירת איזון תוכן/מיומנות" ועוד)
-תוכלו להתבונן בסילבוס של קורס כלשהו, לדעת להעריך את טיב הקורס מבחינת פרמטרים שנלמדו בסדנה ואף להמליץ על שיפורים

כדאי לדעת עוד

עד 15 משתתפים/ות

לרישום>

בניית קורס אקדמי