בניית קורס אקדמי/ סוף מעשה במחשבה תחילה

Date: 
Summer course סמסטר, רביעי 10:30

"סוף מעשה במחשבה תחילה" היא הגרסה המקוונת של סדנת בניית קורס אקדמי ובסופה תדעו לתאר את המעבר שנעשה בהשכלה גבוהה מגישה ממוקדת תוכן לגישה ממוקדת לומד, להעריך את רלוונטיות הקורס שלכם ואת טיב המבנה של קורסים, ובעיקר, תלמדו לפתח קורס אקדמי מצוין על בסיס גישה זו.   

על הסדנה

בסדנה נעסוק בהחלטות מבניות הנוגעות למבנה הקורס. דוגמאות להחלטות מבניות : מספר המטלות בקורס, היקפן, תדירותן, האם ייעשו ביחידים או בקבוצות? כיצד ליצר מתח עבודה במגבלת משאבי הבדיקה? ועוד. בסדנה נציג את העמדה כי קורס בנוי כהלכה הוא קורס שבנוי סביב תוצרי למידה = הדברים שהסטודנט/ית ת/ידע לעשות בעקבות התנסויותיו/ה בקורס. תוצרי הלמידה מהווים את המוקד אליו מכוונות ההחלטות המבניות הנוגעות לפיתוח הקורס ומטרת המבנה היא להבטיח את השגת תוצרי הלמידה. תוצרי הלמידה אינם סתם הכרזות, מתלווה אליהן תכנית "אימונים" הכוללת את משימות הקורס.

בסדנה תנסחו תוצרי למידה ו/או תבחנו תוצרים שניסחתם/ן בעבר ותתבוננו מחדש בקשר בין התוצרים לבין משימות הקורס שהגדרתם/ן. כל אחד מהמשתתפים/ות י/תבנה (או י/תבנה מחדש) אם ת/ירצה בכך, את הקורס שלו/ה (או חלק/ים ממנו) בהתאם למודל שיוצג ותוכלו להעריך טיב של קורס בהתבוננות בסילבוס שלו, בהתבסס על פרמטרים שנלמדו בסדנה ואף להמליץ על שיפורים. בסדנה יוצגו מספר דוגמאות מקורסים שלדעתנו המבנה שלהם מצוין.

תוצרי הלמידה

-תנסחו תוצרי למידה ו/או תבחנו תוצרים שניסחתם בעבר ותתבוננו מחדש בקשר בין התוצרים לבין המטלות שהגדרתם/ן
-תכירו שורה של פרמטרים להערכת טיב המבנה של קורס (כגון "שמירה על מתח למידה", יצירת איזון תוכן/מיומנות" ועוד)
-תוכלו להתבונן בסילבוס של קורס כלשהו, לדעת להעריך את טיב הקורס מבחינת פרמטרים שנלמדו בסדנה ואף להמליץ על שיפורים

כדאי לדעת עוד

עד 15 משתתפים/ות

סילבוס>

 

מנחה: ד"ר מיכל שודל/ ד"ר מיכל רמות

לרישום>

בניית קורס אקדמי