"סוף מעשה במחשבה תחילה" (בניית קורס אקדמי בגרסה מקוונת)

Date: 
Summer course סמסטר, רביעי 10:30

"סוף מעשה במחשבה תחילה" היא הגרסה המקוונת של סדנת "בניית קורס אקדמי" ובסופה תדעו לתאר את המעבר שנעשה בהשכלה גבוהה מגישה ממוקדת תוכן לגישה ממוקדת לומד/ת, להעריך את רלוונטיות הקורס, את טיב המבנה ובעיקר, תלמדו לפתח קורס אקדמי מצוין על בסיס גישה זו. 
הסדנה כוללת משימות יישום שמהוות שלבים בתכנון קורס שלכם/ן.

על הסדנה

 

הסדנה מועברת במתכונת א-סינכרונית חצי גמישה ונפרשת על פני שבועיים. לאחר מפגש התנעה קצרצר בזום נפנה אתכם לאתר הסדנה, שם תלמדו באופן עצמאי מסרטונים מלווים במשימות שונות, המתייחסות לקורס שלכם. לשתי משימות יש דדליין ותקבלו עליהן משוב אישי.

בסדנה נציג את העמדה כי קורס בנוי כהלכה הוא קורס שבנוי סביב תוצרי למידה = הדברים שהסטודנט/ית ת/ידע לעשות בעקבות התנסויותיו/ה בקורס. תוצרי הלמידה מהווים את המוקד אליו מכוונות ההחלטות המבניות הנוגעות לפיתוח הקורס ומטרת המבנה היא להבטיח את השגת תוצרי הלמידה.

בסדנה תנסחו תוצרי למידה ו/או תבחנו תוצרים שניסחתם/ן בעבר ותתבוננו מחדש בקשר בין התוצרים לבין משימות הקורס שהגדרתם/ן. כל אחד מהמשתתפים/ות י/תבנה (או י/תבנה מחדש) אם ת/ירצה בכך, את הקורס שלו/ה (או חלק/ים ממנו) בהתאם למודל שיוצג ותוכלו להעריך טיב של קורס בהתבוננות בסילבוס שלו, בהתבסס על פרמטרים שנלמדו בסדנה ואף להמליץ על שיפורים. בסדנה יוצגו מספר דוגמאות מקורסים שלדעתנו המבנה שלהם מצוין.

 

 

בסדנה תנסחו תוצרי למידה ו/או תבחנו תוצרים שניסחתם/ן בעבר ותתבוננו מחדש בקשר בין התוצרים לבין משימות הקורס שהגדרתם/ן. כל אחד מהמשתתפים/ות י/תבנה (או י/תבנה מחדש) אם ת/ירצה בכך, את הקורס שלו/ה (או חלק/ים ממנו) בהתאם למודל שיוצג ותוכלו להעריך טיב של קורס בהתבוננות בסילבוס שלו, בהתבסס על פרמטרים שנלמדו בסדנה ואף להמליץ על שיפורים. בסדנה יוצגו מספר דוגמאות מקורסים שלדעתנו המבנה שלהם מצוין.

 

בעקבות השתתפותכם/ן בסדנה:

-תנסחו תוצרי למידה  לקורס שלכם ו/או תבחנו תוצרים שניסחתם/ן בעבר ותתבוננו מחדש בקשר בין התוצרים לבין המטלות שהגדרתם/ן
- תפתחו משימות חדשות לקורס שלכם/ן ותדעו לזהות את תפקידן הפדגוגי. 
-תכירו שורה של פרמטרים להערכת טיב המבנה של קורס 
-תוכלו להתבונן בסילבוס של קורס כלשהו, לדעת להעריך את טיב הקורס ואף להמליץ על שיפורים

 

כדאי לדעת עוד

המשך הכולל של כל הפעילות בסדנה [צפייה בהרצאות, בחנים, פורומים והגשת מטלות] מוערך כ 5-6.5 שעות. במהלך הסדנה תגישו שתי משימות ותקבלו עליהן משוב. למשימות אלה יש דדליין שימסר לכם במייל לאחר ההרשמה. 


זמינה גם סדנה א-סינכרונית באנגלית:

Effective Academic Course Design workshop

The Effective Academic Course Design workshop is the English version of “ "סוף מעשה במחשבה תחילה workshop. In this workshop, we aim to support you through a process of designing your academic course, on the basis of your instructional goals. This workshop is an a-synchronous workshop: it includes nine lectures (in Hebrew with  English subtitles) and supporting activities (in English), including two submissions that will be reviewed by the facilitators.

The total time estimated to complete the workshop, including the activities is around 5-6.5  hours.

For further details and registration please turn to Orna.Kessler@mail.huji.ac.il

סילבוס>

 

מנחה: ד"ר מיכל שודל

לרישום>

Learning outcomes