אירועים עתידיים

לשוניות ראשיות

  • יותר מזום לדוברי/ות אנגלית Beyond Zoom

    מיקום: 
    הוראה מרחוק
    א', 15/11/2020 - 08:00 עד ב', 23/11/2020 - 23:00

    With the outbreak of the corona crisis, we have all adopted emergency instruction via Zoom but instruction via zoom is not the only way to teach remotely nor is it the most effective way, in most cases. What are the alternatives to Zoom and what are the principles for building a good remote learning course? What problems and difficulties are inherent in remote learning and how can they be addressed?