שיטות פדגוגיות וכלים דיגיטלים

שילוב חומרים מצולמים/מוקלטים
שימוש בחומרים מצולמים/מוקלטים
כגון: הרצאות מוקלטות, ראיונות, פודקסטים, מעבדות, הדגמות וכו'

שימוש בשאלות פתוחות
שימוש בשאלות פתוחות ותרגילי כתיבה בשיעור באמצעות מסמכים משותפים
Google docs/ Google slides |Moodle

שימוש בתוכנות יעודיות

שימוש בתוכנות ייעודיות

קריאת מאמרים שיתופית באמצעות כלים דיגיטליים במהלך השיעור

קריאת מאמרים שיתופית באמצעות כלים דיגיטליים במהלך השיעור

סימולציות ומשחקים

סימולציות ומשחקים