סרטוני הדרכה Moodle

צעדים ראשונים הגדרת יחידות הוראה + העלאת קובץ

בניית אתר קורס ב Moodle

 

הגדרות מומלצות לאתר קורס מקוון

הטמעת סרטון באתר הקורס

הצגת יחידות ההוראה בתמונות

העתקת תכנים מאתרי קורסים אחרים

הוספת פסקה מעוצבת

הוספת עוזר/ת הוראה לאתר הקורס

שליחת הודעות לסטודנטים/ות

 

יצירת שאלת סקר

שימוש ברכיבי מוודל לשם הערכת סטודנטים/ות

שימוש ברכיבי מוודל לשם הערכת סטודנטים

שילוב למידת עמיתים בקורסים מקוונים

שילוב "למידת עמיתים" בהוראה מרחוק

יצירת בוחן ב Moodle

יצירת בוחן (Quiz) במוודל