עוד בנושא הנספח לדיפלומה

 

מדובר בטופס מובנה המורכב משמונה סעיפים קבועים ומחייבים

1. מידע אודות המחזיק/ה בהכשרה. הסבר> 

2. מידע אודות ההכשרה. הסבר> 

3. מידע על רמת ההכשרה (Level). הסבר>  

4. מידע על התכנים והתוצאות שהושגו. הסבר> 

5. מידע אודות תפקיד (Function) ההכשרה. הסבר>  

6. מידע נוסף אודות המוסד להשכלה גבוהה. הסבר> 

7. תאריך, חתימה וחותמת רשמית על הנספח (Certification). הסבר>  

8. מידע אודות מערכת ההשכלה הגבוהה. הסבר>  

 

 

דוגמה לנספח שחולק השנה בפקולטה לרפואת שיניים>

תמונה טקס רפוש