כיצד לשנות את החינוך

הבסיס של החינוך הוא מורה ותלמיד/ה בלי שני אלמנטים אלה חינוך ולמידה לא יוכלו להתקיים. האתגר כיום הוא להתאים את החינוך למאה ה- 21 וכן לאדם עצמו.
אנו נולדים עם סקרנות טבעית ויכולת למידה, הלמידה כפי שהיא כיום אינה מלווה צורך זה אלא גורמת לתלמידים לאבד עניין. על מנת שהחינוך יהיה אפקטיבי יש לשים דגש רב על הוראה ולמידה. ההוראה היא אמנות המורכבת מיכולת להלהיב אנשים, לכוון אותם, להצית את הדמיון שלהם.
הלמידה צריכה להיות אקטיבית, כך שהאנשים ילמדו בעצמם והמורה רק יכוון את האינדיבידואל לפי היכולות שלו.